O nama

Udruženje građana sportsko ribolovno društvo „Jelah-Tešanj“ osnovano je davne 1947.godine pod nazivom SRD „Usora-Jelah“ te je kao takvo djelovalo do 1992.godine.

Po okončanju ratnih dejstava 1998.godine vrši se ponovno aktiviranje udruženja pod nazivom UG SRD „Jelah-Tešanj“. Udruženje odlukom Općinskog vijeća od 2003.godine gazduje ribljim fondom na vodotocima područja općine Tešanj. Trenutno broji oko 200 članova te kao takvo djeluje i dalje. Udruženje je radilo na razvoju sporta te smo vlastitim zalaganjem formirali takmičarsku ekipu i postigli zanačajnije rezultate u ovom obliku sporta te u 2003.godini postajemo prvaci Klupskog takmičenja u BiH te smo 2003.godine prestavljali BiH na Svjetskom klupskom prvenstvu u Španiji – Toledo gdje smo zauzeli 18. mjesto od 32 ekipe.

Titulu šampiona /prvak države ekipno/ takmičarska ekipa ponovo osvaja 2007.godine te učestvujemo na 27.Svjetskom klupskom prvenstvu gdje osvajamo 4. mjesto i time stječemo pravo predstavljati bih na 28.Svjetkom prvenstvu u Niort – Francuska koje je održano u junu 2008.godine.. Od strane Sportskog saveza BiH proglašeni smo kao najuspješnija sportska ekipa u BiH za 2007.godinu te samoj dodjeli priznanja u Sarajevu bio je prisutan i načelnik općine Tešanj sa saradnicima.. Višestruki smo prvaci kantona, raznih kupova u BiH i u susjednim nam državama, imamo naša dva takmičara u državnoj selekciji i trenutno smo u I. Premijer ligi BiH. Organizujemo i učestvujemo u eko akcijama na čišćenju korita i obala, za 2003.godinu od strane općine Tešanj proglašeni smo kao naj. sportski klub te treću godinu radimo sa mladim naraštajem kroz organizovanu „Malu školu ribolova“ kao projekat u cilju edukacije i pripreme mladog naraštaja za ovaj vid sportskog organizovanja..

Uz pomoć vlastitih napora i sredstava kao naš projekat uredili smo ribarsku stazu kao i rekonstrukciju brane radi podizanja nivova vode koja je od šireg značaja za zajednicu.

Moramo napomenuti da su finansiko učešće malim djelom u ovom projektu uzela općina Tešanj kao i MZ Jelah.

Uz donaciju turističke zajednice (1700,00 KM namjenskih sredstava) nakon tendera i sklapanja ugovora sa izvođačem (administrativna pomoć općine Tešanj) na ribarskoj stazi postavljaju se tende i klupe za odmor i rekreaciju. Takodje novčanim sredstvima uz MZ Kraševo učestvovali smo na uređenju priobalja rijeke Usore.Smrtovnice

Utvrdili smo tradicionalni međunarodni kup „Jelah-Tešanj“ svake godine u kome učešće uzima oko 15 ekipa iz cijele BiH i susjednih država gdje učestvuje oko 60 takmičara te oko 200 posjetitelja.